Beleidskader zonneparken en zonnevelden

825 keer bekeken 0 comments

Start

2018-12-20 at 00:00

End

2018-12-21 at 00:00

The maximum amount of registrations has been reached. You can no longer sign up.

Location

Op 20 december 2018 heeft de gemeenteraad van Winterswijk het beleidskader zonneparken en zonnevelden vastgesteld.

Een zonnepark of zonneveld kan grote impact hebben op de beleving en het gebruik van de woonomgeving. Daarom heeft het de gemeente een beleidskader voor zonneparken opgesteld. Het beleidskader geeft initiatiefnemers van zonneparken de ruimte meters te maken. Samen met omwonenden en met oog voor het cultuurhistorische landschap. Het beleidskader zorgt ervoor dat er snel duidelijkheid is over de kansen van een zonnepark op een specifieke locatie. Ook stuurt het aan op burgerparticipatie. Uitgangspunt is dat omwonenden voor 50 procent financieel mee kunnen doen.

Beleidskader zonneparken en zonnevelden

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Duurzaam Winterswijk - De toekomst maken we samen!

Cookie settings