Afbeelding mannetje Duurzaam Winterswijk uitleggen

Wat is duurzaamheid?

Wat verstaan we onder een duurzame samenleving en wat zijn de speerpunten in Winterswijk op het gebied van duurzaamheid? Op deze pagina geven we je daar meer informatie over.

Om tot een eenduidige definitie voor duurzaamheid te komen is uitgegaan van de omschrijving in het Brundtland-rapport ‘Our common future’ uit 1987. Hierin wordt de volgende definitie gehanteerd voor een duurzame ontwikkeling:

"Een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar te brengen."

Duurzaamheid in Winterswijk

Voor Winterswijk geldt een belangrijke kernkwaliteit, namelijk de cultuurhistorie (landschap en erfgoed). Duurzaamheid binnen de gemeente Winterswijk is daarmee gericht op het behoud en het versterken van vier onomkeerbare (maatschappelijke) basiswaarden:

  1. Klimaat – beperken opwarming van de aarde

  2. Kringlopen - sluiten van natuurlijke kringlopen / circulair

  3. Biodiversiteit – planten- en diersoortenrijkdom

  4. Cultuurhistorie - landschap en erfgoed

Energieneutraal Winterswijk in 2030

Op 29 juni 2017 heeft de gemeenteraad de energievisie voor Winterswijk vastgesteld. Het doel van de energievisie is een energieneutraal Winterswijk in 2030 (exclusief mobiliteit), waarbij oog voor de waarden van het Nationaal Landschap een vanzelfsprekendheid is.

Wat kun jij doen?

Wil je weten wat jij kunt doen voor een duurzamer en energieneutraal Winterswijk? Kijk dan op de 'Doe mee!' pagina!

Cookie-instellingen