Gemeente Winterswijk lanceert barometer hernieuwbare opwek!

25-06-2019 1386 keer bekeken 0 reacties

De barometer hernieuwbare opwek geeft weer hoe we er in Winterswijk voor staan wat betreft het duurzaam opwekken van energie. De barometer laat zien hoeveel procent van de elektrische energie die we naar verwachting in 2030 nodig hebben op dit moment via zonne-energie wordt opgewekt.

Werkwijze barometer hernieuwbare opwek

Door periodiek de opbrengst van zonne-energie te detecteren en deze te vergelijken met de verwachte hoeveelheid aan duurzame elektriciteit die in 2030 nodig zal zijn, krijgen we de voortgang van de energietransitie wat betreft de hernieuwbare opwek in beeld.

Voor het detecteren van de opbrengst wordt gebruik gemaakt van luchtfoto’s en satellietfoto’s. Op die manier worden zowel zonnepanelen op daken als grondgebonden opstellingen (bv. een zonneveld) meegenomen.

Er is met terugwerkende kracht een detectie gemaakt voor de jaren 2010 t/m 2018. In 2019 vindt de detectie halfjaarlijks plaats, vanaf 2020 is er sprake van een detectie per kwartaal. Door deze gegevens in een tijdlijn (grafiek) te plaatsen, wordt de toename van de hoeveelheid zonne-energie in Winterswijk inzichtelijk. Grafisch wordt via de ‘barometer hernieuwbare opwek’ de actuele stand van zaken getoond.

Achtergrond en aannames

Om de energiebehoefte in 2030 te bepalen is eerst gekeken naar het huidige energieverbruik. Hierbij zijn de gegevens van de regionale uitvoeringsagenda duurzame energie Achterhoek als uitgangspunt genomen. In die uitvoeringsagenda is bepaald hoeveel energie er bespaard zou moeten worden (20% op het elektriciteitsverbruik, 55% op het gasverbruik). De energie die daarna nog nodig is kan gedeeltelijk via duurzame elektriciteit opgewekt worden, de rest dient als duurzame warmte opgewekt te worden.

Omdat er in Winterswijk op dit moment nog onvoldoende zicht is op de mogelijkheden van aardgasvervangers zoals biomassa, biogas, geothermie, riothermie, energie uit oppervlaktewater e.d., wordt voorlopig uitgegaan van 90% elektrificatie. Hierdoor is er meer duurzame elektriciteit nodig, dan duurzame warmte. Dit percentage kan uiteindelijk lager uitvallen, als andere technieken in Winterswijk kansrijk blijken te zijn.

Op basis van deze uitgangspunten is de verwachte energiebehoefte in Winterswijk in 2030 berekend. Deze energiebehoefte bedraagt voor de gebouwde omgeving, industrie en landbouw jaarlijks 633 TJ (terra joule). Daarbij is de verwachting dat er 578 TJ elektriciteit en 56 TJ warmte nodig zal zijn. De barometer hernieuwbare opwek laat zien hoeveel procent van deze hoeveelheid elektrische energie via zonne-energie wordt opgewekt.

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen over deze barometer duurzame opwek? Neem dan contact met ons op.

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Cookie-instellingen