Barometer hernieuwbare opwek: nu 9,30% via zonne-energie!

January 10, 2020 1396 keer bekeken 0 comments

De barometer hernieuwbare opwek geeft weer hoe we er in Winterswijk voor staan wat betreft het duurzaam opwekken van energie. De barometer laat zien hoeveel procent van de elektrische energie die we naar verwachting in 2030 nodig hebben op dit moment via zonne-energie wordt opgewekt.

In november 2019 heeft er een nieuwe meting plaatsgevonden, deze meetgegevens zijn inmiddels verwerkt. Hieruit blijkt dat er op dit moment zo'n 43.000 zonnepanelen in Winterswijk geïnstalleerd zijn. Deze zonnepanelen wekken jaarlijks naar verwachting zo'n 14,9 miljoen kWh aan elektriciteit, oftewel zo'n 54 TJ aan stroom op. Dat staat gelijk aan het elektrische jaarverbruik van ruim 5.000 huishoudens*.

Door periodiek de opbrengst van zonne-energie te detecteren en deze te vergelijken met de verwachte hoeveelheid aan duurzame elektriciteit die in 2030 nodig zal zijn, krijgen we de voortgang van de energietransitie wat betreft de hernieuwbare opwek in beeld. Voor het detecteren van de opbrengst wordt gebruik gemaakt van luchtfoto’s en satellietfoto’s. Op die manier worden zowel zonnepanelen op daken als grondgebonden opstellingen (bv. een zonneveld) meegenomen.

Naar verwachting hebben we in 2030 jaarlijks 578 TJ aan elektriciteit nodig voor de gebouwde omgeving, industrie en landbouw. Dat betekent dat op dit moment 9,30% van de elektrische energie die we naar verwachting in 2030 nodig hebben via zonne-energie wordt opgewekt.

Meer (achtergrond)informatie over de barometer is te vinden op:
https://www.duurzaamwinterswijk.nl/nieuws/1364711.aspx

 

* 2.830 kWh elektriciteit per huishouden volgens Milieu Centraal.

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Duurzaam Winterswijk - De toekomst maken we samen!

Cookie settings