Steenuil

2246 keer bekeken 0 comments

De steenuil is de kleinste van de zes uilensoorten die in ons land broeden. Van oudsher is hij een bekende verschijning in het kleinschalig agrarisch cultuurlandschap en het rivierengebied.

Webcam buiten:

Webcam binnen 1:

Webcam binnen 2:

 

Steenuil

 

Beschrijving van de steenuil in Winterswijk

Het leefgebied bestaat veelal uit kleinschalige cultuurlandschappen met een variatie aan houtwallen, heggen, weitjes en knoestige bomen. In grootschalige landschappen is de steenuil afhankelijk van gevarieerde erven bij boerderijen of vrijstaande huizen.

De steenuil schuwt de menselijke omgeving niet en broedt vaak op boerenerven, vooral als deze voldoende natuurlijke variatie bieden. Op vele Winterswijkse erven komt de steenuil dan ook voor. Hij broedt vaak in schuurtjes of oude fruitbomen maar ook in de speciale voor steenuilen gemaakte kasten.

Het geschatte aantal broedparen in Winterswijk voor de periode 2014-2017 bedraagt 100 tot 150 (bron: 100 jaar broedvogels in het Korenburgerveen, Vogelwerkgroep Zuidoost Achterhoek 2018).

 

 

Steenuil

 

Steenuil

 

Steenuil

Wat kan je zelf doen?

  • Aanleggen van een hoogstamboomgaard.

  • Plaatsen van een steenuilenkast.

  • Plaatsen van weidepaaltjes als jachtpost.

  • Ruigte hoekjes creĆ«ren door extensief beheer.

  • Plaatsen van takkenrillen of takkenhopen.

  • Variatie in het beheer van het gazon/weiland, delen intensief maaien en delen extensief maaien (2 x per jaar).

  • Oude bomen met (bijna) geschikte holtes vooral laten staan.

  • Oude schuurtjes laten staan (bijvoorbeeld kippenhokken).

  • In nieuwe schuurtjes nestgelegenheid inbouwen.

  • Geen gif gebruiken (geen muizen-/rattengif, maar ook geen insecticiden of onkruidverdelgers).

Voor het opstellen en uitvoeren van een steenuilenplan is subsidie bij de gemeente Winterswijk beschikbaar via de Regeling Landschap en Biodiversiteit.

 

 

Steenuil

 

Meer informatie

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/steenuil

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/steenuil

https://www.steenuil.nl/userfiles/Handboek.pdf (handboek, pdf, 3,9 Mb)

Voor meer informatie over de Winterswijkse steenuilen kun je terecht op www.steenuilenrondwinterswijk.nl

Meer algemene informatie over de steenuil: www.steenuil.nl

 

 

Blogs & vlogs:

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"58","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-pencil","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"200977"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Alle vogels:

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"200670"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":true,"carouselCount":"4","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Duurzaam Winterswijk - De toekomst maken we samen!

Cookie settings