Gekraagde roodstaart

1564 keer bekeken 0 comments

De gekraagde roodstaart is een vogelsoort van oude, parkachtige bossen met weinig ondergroei. Vooral te vinden op de hogere zandgronden en duinen die begraasd worden. Open plekken, oude bomen, graslanden of heiden moeten elkaar afwisselen.

Webcam binnen:

 

Gekraagde roodstaart

 

Beschrijving van de gekraagde roodstaart in Winterswijk

In Winterswijk is de gekraagde roodstaart vooral te vinden in het kleinschalig boerenland met oude, lommerrijke erven. Bijna elk erf met oude eiken heeft in de zomer wel een paartje gekraagde roodstaarten! Gekraagde roodstaarten zijn holenbroeders, die graag van nestkasten gebruikmaken.

Het geschatte aantal broedparen in Winterswijk voor de periode 2014 - 2017 bedraagt 900 tot 1000 (bron: 100 jaar broedvogels in het Korenburgerveen, Vogelwerkgroep Zuidoost Achterhoek 2018).

 

 

Gekraagde roodstaart

 

Gekraagde roodstaart

 

Wat kan je zelf doen?

  • Plaatsen van nestkasten. Daarbij hebben ze een voorkeur voor kasten met een langgerekte invliegopening, van ongeveer 32 mm breed en 40 tot 45 mm lang. De binnenmaten moeten ongeveer 12x12x25 cm bedragen.

  • Zorgen voor voldoende oude bomen op het erf.

  • Zorgen voor een gezonde insectenpopulatie op het erf (insectenhotels, inheemse bloeiende planten).

  • Geen gif gebruiken (geen muizen-/rattengif, maar ook geen insecticiden of onkruidverdelgers).

Voor de aanleg van landschapselementen is subsidie beschikbaar bij de gemeente Winterswijk via de Regeling Landschap en Biodiversiteit.

 

 

 

Blogs & vlogs:

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"58","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-pencil","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"200977"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Alle vogels:

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"200670"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":true,"carouselCount":"4","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Duurzaam Winterswijk - De toekomst maken we samen!

Cookie settings