Beleidsnota aardkundige waarden ter inzage

28-06-2020 904 keer bekeken 0 reacties

Op 23 juni is de concept beleidsnota aardkundige waarden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De concept beleidsnota ligt ter inzage van woensdag 1 juli tot woensdag 12 augustus 2020. In deze periode heb je de gelegenheid om te reageren.

Beleidsnota aardkundige waarden in Winterswijk

Winterswijk is een geologisch unicum. Nergens anders in Europa is op zo’n korte afstand van elkaar zo’n diversiteit aan zeer oude bodemlagen vlak aan de oppervlakte te vinden. We hadden tot nu geen specifiek beleid voor onze aardkundige rijkdom. We doen te weinig in toeristisch-recreatief opzicht met veel bijzondere en soms zelfs unieke fenomenen in onze bodem. Met het vaststellen van dit beleidsplan en de uitvoeringsagenda gaan we de bijzondere waarden in onze bodem de aandacht geven die het verdient.

Belangrijke elementen

Het op de kaart zetten van Winterswijk als bijzonder landschap willen we bereiken door sterker in te zetten op een betere communicatie over de dragers van ons mooie landschap - de niet-levende natuur. Verder is het behouden en onderhouden van enkele van de meest bijzondere gebieden van belang, net als educatie en het versterken van de mogelijkheden tot beleving. De voorgestelde beleidslijn is gericht op drie pijlers:

  • De benutting van aardkundig erfgoed als onderdeel van de ‘merkbekendheid’ van Winterswijk;

  • Een zorgvuldige en duurzame omgang met de landschappelijke en aardkundige kwaliteiten in Winterswijk;

  • Een eigen gemeentelijke visie op de wettelijke of planologische mogelijkheden voor een duurzame bescherming van de landschappelijke en aardkundige kwaliteiten in Winterswijk.

Uitvoeringsagenda

In de uitvoeringsagenda wordt een aantal projecten voorgesteld voor de komende jaren. Deze zijn vooral gericht op publieksbereik, benutting van aardkundige waarden en een betere inbedding van aardkundige waarden in integrale afwegingsprocessen. Veel aardkundige objecten gaan pas ‘leven’ wanneer zij worden voorzien van goede en begrijpelijke informatie over de aard, ouderdom en ontstaanswijze. Dit kan gedaan worden door het plaatsen van informatieborden, door middel van folders of het uitgeven van een boekje gericht op een breed publiek. Zo kunnen aardkundige waarden een bijdrage leveren aan de belevingswaarde van het gebied voor bewoners en bezoekers.

In deze presentatie hoor je meer over de Winterswijkse aardkundige waarden en de contouren van het voorgenomen beleid: Waar gaat het om?

Ter inzage

Je kunt de concept beleidsnota aardkundige waarden hier (5MB) digitaal inzien. De voorlopige selectie van aardkundig waardevolle terreinen vind je hier.

De beleidsnota ligt ook ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 Winterswijk. Voor een bezoek aan het gemeentekantoor vragen wij je telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer (0543) 543543.

Reacties

Je kunt een reactie indienen tot 12 augustus. Daarna wordt beoordeeld of de reacties aanleiding geven om de beleidsnota te wijzigen. Schriftelijke reacties kun je sturen naar de gemeente Winterswijk, postbus 101 7100 AC Winterswijk of mailen naar kmeinderts@winterswijk.nl. Je kunt ook mondeling reageren. Je kunt daarvoor een afspraak maken met Kees Meinderts via kmeinderts@winterswijk.nl of via telefoonnummer (0543) 543543.

 

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Cookie-instellingen