Erfgoednota 2021-2024 Wi-j doet ’t samen!

26-08-2020 431 keer bekeken 0 reacties

Op 25 augustus is de concept erfgoednota 2021-2024 Wi-j doet ’t samen! vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De concept beleidsnota ligt ter inzage tot 2 oktober 2020. Tot deze dag heb je de gelegenheid om te reageren.

Cultureel erfgoed is van groot belang voor onze gemeente. Ons Nationaal Landschap en onze monumenten leveren een belangrijke bijdrage aan de maatschappij, de economie en het toerisme. Het draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners.

In 2016 hebben de gemeenten Aalten, Winterswijk en Oost Gelre gezamenlijk hun erfgoedbeleid vastgesteld voor de periode 2017 tot en met 2020. Met dit erfgoedbeleid Wi-j doet ’t samen hebben we een basis gelegd voor een samenwerking op dit beleidsveld. De samenwerking tussen de 3 gemeenten is goed bevallen en gezamenlijk hebben we in de afgelopen periode een aantal mooie projecten opgestart. Ook was er voldoende ruimte om lokale projecten uit te voeren. De samenwerking willen we met het nieuwe erfgoedbeleid graag voortzetten met de beleidsnota Wi-j Doet ’t samen Erfgoednota Oost Achterhoek 2021-2024.

Doel van het vaststellen van ambities voor de instandhouding en ontwikkeling van het erfgoed, zodat dit:

  • op een goede wijze kan worden doorgegeven aan de volgende generatie;
  • een inspiratiebron en motor kan zijn voor nieuwe ontwikkelingen;
  • een verbinding vormt tussen diverse beleidsterreinen, organisaties en de drie gemeenten;
  • de identiteit onderstreept en versterkt.

Vanuit de inbreng van vele samenwerkingspartners zijn in 2017 vier ambities vastgesteld. Deze ambities blijken bij de evaluatie maar ook tijdens de Erfgoeddag 2020 goed aan te sluiten bij de wensen van vele eigenaren, gebruikers en partners. Ze geven houvast en het merendeel van onze projecten geeft invulling aan verschillende van onze ambities. Daarom blijft onze inzet gericht op:

  • Samen werken aan en met Erfgoed
  • Duurzame instandhouding Erfgoed
  • Identiteit benutten voor de beleving van Erfgoed
  • Kennis vergroten en delen, inspiratie voor jong en oud

Ter inzage

Je kunt het concept hier digitaal inzien. Ook ligt de concept erfgoednota 2021-2024 Wi-j doet ’t samen!  ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 Winterswijk. Voor een bezoek aan het gemeentekantoor vragen wij je telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer (0543) 543 543.

Zienswijzen

Je kunt een zienswijze indienen tot 2 oktober 2020. Daarna wordt beoordeeld of de zienswijzen aanleiding geven om de beleidsvisie te wijzigen. Schriftelijke zienswijzen kun je sturen naar de Gemeente Winterswijk, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk of mailen naar gemeente@winterswijk.nl.  Je kunt ook  mondeling een zienswijze naar voren brengen. Je kunt daar voor 7 oktober 2020 een afspraak voor  maken met Joyce Ras via jras@winterswijk.nl of via telefoonnummer 0543-543 543.

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Cookie-instellingen